Web tài xỉu Nền tảng tin cậy

Tin tức

3 nhà giáo của Trường được chính thức công nhận Phó Giáo sư năm 2023.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 cho 630 nhà giáo, trong đó có 58 giáo sư, 572 phó giáo sư.

Như vậy, tất cả ứng viên có tên trong danh sách đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023 được công bố sau phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 (diễn ra trong hai ngày 4 và 5-11), nay chính thức được công nhận.                                                                                

Web tài xỉu , Đại học Huế vinh dự có 03 nhà giáo của Trường được chính thức công nhận Phó Giáo sư năm 2023, gồm:

  • Nhà giáo Huỳnh Thị Ánh Phương, Khoa XHH & CTXH, HĐGS Liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học.
  • Nhà giáo Trần Thị Ái Mỹ, Khoa Hóa học, HĐGS Liên ngành Hóa học – CNTP.
  • Nhà giáo Nguyễn Đăng Giáng Châu, Khoa Hóa học, HĐGS Liên ngành Hóa học – CNTP.
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp